Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MAJOWO.CZ

Zásady ochrany osobních údajů verze 2.0 jsou platné od 01.02.2024 r.

Předchozí verzi zásad ochrany osobních údajů naleznete zde tady.

§ 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

 1. Zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu nepředstavují pro fyzickou osobu při procházení zdrojů Internetového obchodu bez vytvoření zákaznického účtu a provedení nákupu zdroj povinností (dále: návštěvník) a zákazník internetového obchodu. Slouží pouze pro informační účely a nejedná se o smlouvu nebo předpisy.

 

 1. Všechny výrazy a slova psaná velkými písmeny (např. Internetový obchod, Zákazník atd.) je třeba chápat v souladu s obsahem Pravidel internetového obchodu.

 

 1. V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasy se zpracováním osobních údajů udělenými fyzickou osobou jsou právním základem pro určení rozsahu činnosti Správce dobrovolně vyjádřené souhlasy nebo zákonná ustanovení, která se na daný skutkový stav vztahují.

§ 2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správcem vašich osobních údajů je Majowo Sp. z o. o. se sídlem v Rzeszówě na ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, KRS : 0001014734 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 5170432899, REGON: 524284799 (dále jen: Správce).

 

 1. Ve všech záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů nás prosím kontaktujte na výše uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@majowo.pl.

 

 1. Na uvedenou adresu můžete také zaslat žádost o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o vás máme a pro jaké účely je zpracováváme.

 

 1. Správce informuje, že uchovává korespondenci pro statistické účely a pro zlepšení systému podpory v oblasti GDPR, jakož i v rozsahu řešení stížností a případných rozhodnutí o administrativních zásazích učiněných na základě hlášení v uvedeném Zákaznickém účtu. Takto shromážděné adresy a údaje nebudou použity ke komunikaci pro jiné účely než zpracování oznámení, zejména nebudou použity pro marketingové účely ani předány třetím stranám.

 

 1. V případě kontaktu se Správcem za účelem provedení konkrétních činností (např. podání stížnosti, vrácení) může Správce opětovně vyzvat osobu k poskytnutí údajů, včetně osobních údajů, např. jméno, příjmení, adresa bydliště, e- mailová adresa -mail, za účelem potvrzení její identity a umožnění zpětného kontaktu v dané věci a provedení požadované akce. Poskytnutí těchto údajů není povinné, ale může být nezbytné pro výkon činností nebo získání informací, které danou osobu zajímají.

 

 1. Pokud jste udělili dodatečný souhlas s naším používáním souborů cookie, naši důvěryhodní partneři mohou být také správci údajů získaných na základě vaší aktivity na internetu.

§ 3 ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ A ÚČEL JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

 1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES, ( dále: GDPR) a další ustanovení zákona o ochraně osobních údajů aktuálně platná v době zpracování konkrétních údajů.

 

 1. Za osobní údaje se v souladu s obsahem označených právních úkonů považuje informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita jedince.

 

 1. Zajišťujeme, aby údaje, které od vás získáme, byly důvěrné, zabezpečené a zpracovávané pouze v případě potřeby. Údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pro subjekt údajů spolehlivým a transparentním způsobem. Zpracováváme pouze takové údaje a pouze obsah, který je nezbytný pro zákonem oprávněný účel, tedy důvod zpracování. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a jsou dostatečně chráněny před přístupem neoprávněných osob. K ochraně osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zveřejněním používáme vhodná a adekvátní bezpečnostní opatření a nejmodernější technologie. Osobní údaje uchováváme způsobem, který umožňuje identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány.

 

 1. Správce získává informace o osobních údajích následujícím způsobem:

a)     provedením nákupu v Obchodě (internetovém obchodě) Zákazníkem;

b)     registrací zákaznického účtu;

c)      prostřednictvím dobrovolného přihlášení k odběru newsletteru;

d)     dobrovolným zadáváním informací do e-mailů, do kontaktního formuláře a během telefonických rozhovorů;

e)     zasláním stížnosti, žádosti, dotazu nebo jiného dopisu;

f)      dobrovolným zadáním informací do e-mailu zaslaného v souvislosti s přáním navázat spolupráci;

g)     zveřejněním názoru na produkt;

h)     prostřednictvím souborů cookie, pixelů nebo podobných internetových technologií.

 

 1. Dovolujeme si Vás informovat, že účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vyplývá ze souhlasu Návštěvníka webu nebo Zákazníka nebo zákonných ustanovení a ve vybraných případech je objasněn v důsledku jednání těchto osob v Internetovém obchodě. nebo jiné komunikační kanály.

 

 1. Poskytnutí osobních údajů Návštěvníkem nebo Zákazníkem Internetového obchodu je dobrovolné, avšak nezbytné pro využití konkrétních funkcí Internetového obchodu (např. zadání objednávky Zákazníkem a její vyřízení nebo registrace zákaznického účtu).

 

 1. Pokaždé je v Internetovém obchodě předem uveden rozsah údajů potřebných k uzavření příslušné smlouvy (označujeme údaje nezbytné k uzavření smlouvy/použití konkrétní funkcionality), v rámci dalších komunikačních kanálů s Návštěvníkem popř. Zákazníka nebo v Pravidlech. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost efektivně využívat funkcionalitu Webu, např. nemožnost provést objednávku.

 

 1. Vaše osobní údaje správce získává pro následující účely:

 

Účel zpracování

Právní základ

Legitimní účel, pokud existuje

Vedení statistik.

umění. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

Mít informace o statistikách naší činnosti, což nám umožňuje zlepšovat naši obchodní činnost.

Provádění marketingových aktivit pro vlastní produkty a služby bez použití elektronických komunikačních prostředků.

umění. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

Provádění marketingových aktivit na podporu podnikání.

Provádění marketingových aktivit pro vlastní produkty a služby s využitím elektronických komunikačních prostředků včetně profilování.

umění. 6 sekce 1 písmeno f GDPR však vzhledem k jiným platným předpisům tyto činnosti

zejména telekomunikačního zákona a zákona o poskytování elektronických služeb, jsou vedeny pouze na základě souhlasů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Provádění marketingových aktivit propagujících podnikání pomocí e-mailových adres. Prezentace reklam, přizpůsobení slev a akcí.

 

Zveřejňování názorů v internetovém obchodě.

umění. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

Průzkum spokojenosti s produktem.

Vyřizování oznámení zaslaných pomocí kontaktního formuláře, e-mailových zpráv, stížností a dalších požadavků.   

umění. 6 sekce 1 písmeno GDPR;

umění. 6 sekce 1 písmeno c GDPR.

Odpovídání na hlášení a dotazy zaslané e-mailem nebo jinou formou, včetně ukládání citlivých aplikací a odpovědí za účelem zachování principu odpovědnosti. Vyřizování žádostí, reakce na stížnosti spotřebitelů. Vymáhání a obhajoba nároků, včetně nároků třetích stran.

Služba zákaznického účtu.

umění. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

 

Uzavření a realizace Smlouvy o poskytování elektronických služeb (Zákaznický účet) nebo jednání na žádost budoucího Zákazníka před jejím uzavřením.

Uzavření a realizace kupní smlouvy.

umění. 6 sekce 1 písmeno b GDPR.

 

Uzavření a realizace kupní smlouvy nebo přijetí opatření na žádost budoucího zákazníka před jejím uzavřením.

Archivace prodejních dokladů.

umění. 6 sekce 1 písmeno c GDPR.

Plnění zákonných povinností vyplývajících z předpisů, např. daňových a účetních, zejména v případě placených smluv.

 

 1. V případě dospělého Zákazníka nebo dospělého Návštěvníka Webu s jeho dodatečným souhlasem mohou být Osobní údaje zpracovávány také za účelem prezentace, tvorby, poskytování a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev) věnovaných daného Zákazníka ohledně produktů či služeb Správce a jeho partnerů, maximálně přizpůsobených jeho preferencím (profilování), v důsledku automatizovaného rozhodování, které pro něj může mít právní účinky obdobným způsobem, např. prostřednictvím krátkodobé slevy věnované výhradně takové osobě na konkrétní produkt, který si nedávno prohlížel náš internetový obchod (možnost není dostupná pro osoby, které nejsou zletilé nebo jsou plnoleté, ale nesouhlasily s takovým jednáním) .

 

 1. Newsletter. Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho newsletteru, musíte nám poskytnout takové údaje, jako jsou: vaše e-mailová adresa a poté zaškrtněte příslušné políčko vyjadřující vaši ochotu připojit se ke službě Newsletter. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání služby newsletteru.

 

Přihlášení k odběru newsletteru je také možné z panelu Zákaznický účet, vyjádřením souhlasu Zákazníkem z úrovně Zákaznického účtu, tedy zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka a uložením těchto informací do panelu Zákaznický účet.

 

Údaje, které nám poskytnete při přihlášení k odběru newsletteru, slouží k zasílání newsletteru, ve kterém vás informujeme o činnosti společnosti, aktuální kolekci, akcích a slevách. Právním základem zpracování v této situaci je váš dobrovolný souhlas vyjádřený při přihlášení k odběru newsletteru.

V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány za účelem pravidelného zasílání newsletteru a základem pro zpracování je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, tedy váš souhlas vyplývající z vaší ochoty službu přijímat.

Údaje budou zpracovávány po dobu trvání newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve, což bude mít za následek trvalé vymazání vašich údajů z databáze. Kromě toho můžete kdykoli opravit svá data uložená v databázi newsletterů a rovněž požádat o jejich odstranění odhlášením z newsletteru. Máte také právo na přenos údajů obsažených v čl. 20 GDPR.

Databáze newsletterů je správcem náležitě zabezpečena. Newsletter jako databázi provozuje externí subjekt. Odeslané e-mailové zprávy obsahují odkazy na skryté obrázky (tzv. sledovací pixel). Kromě základní funkce, kterou je počítání otevření e-mailů, se volitelně používá také k identifikaci zákazníka a provádění marketingových aktivit.

 

 1. E-mailový kontakt.  Při kontaktování prostřednictvím e-mailu nám jako údaj o odesílateli zprávy poskytujete svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Kromě toho můžete do zprávy uvést i další osobní údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nutné, abyste nás kontaktovali.

V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány za účelem kontaktování vás a základem pro zpracování je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, tedy váš souhlas vyplývající z vašeho přání nás kontaktovat. Právním základem zpracování po ukončení kontaktu je oprávněný účel archivace korespondence pro interní účely (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Obsah korespondence může být archivován a nejsme schopni jednoznačně určit, kdy bude smazán, ale bude smazán nejdéle na 5 let. Máte právo požadovat historii své korespondence s námi (pokud byla archivována), jakož i požadovat její vymazání, pokud není její archivace odůvodněna našimi převažujícími zájmy.

 

 1. Názory. Pokud chcete k záznamu přidat svůj názor na produkt, musíte vyplnit formulář.

 

V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány tak, aby bylo možné zveřejňovat názory, a základem pro zpracování je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, tedy váš souhlas vyplývající z vaší ochoty zveřejnit svůj příspěvek na našich webových stránkách.

Údaje budou zpracovávány po dobu existence posudku na webu, pokud dříve nepožádáte o vymazání posudku, čímž dojde k vymazání vašich údajů souvisejících s posudkem z databáze.

 

Své údaje ve stanovisku můžete kdykoli opravit, stejně jako požádat o jejich vymazání. Máte také právo na přenos údajů obsažených v čl. 20 GDPR.

 

 1. Zákaznický účet. Vytvořením zákaznického účtu na našich webových stránkách nám poskytujete svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení a případně datum narození. Je to dobrovolné, ale nezbytné pro úspěšnou registraci zákaznického účtu. V Zákaznickém panelu pak můžete také zadat podrobnosti o adrese.

V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány za účelem vedení zákaznického účtu a základem pro zpracování je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, tedy váš souhlas vyplývající z přání jej nastavit.

Údaje budou zpracovávány po dobu trvání Zákaznického účtu, pokud dříve nepožádáte o jejich vymazání, čímž dojde k vymazání vašich údajů z databáze.

Svá data přiřazená k Zákaznickému účtu můžete kdykoli opravit a také požádat o jejich vymazání. Máte také právo na přenos údajů obsažených v čl. 20 GDPR.

Při vytváření zákaznického účtu můžete – ale nemusíte – souhlasit s přihlášením k odběru newsletteru.

§ 4 KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce osobních údajů může zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

a)     osobní údaje poskytnuté ve formuláři při registraci zákaznického účtu a zadávání objednávek v Internetovém obchodě, zejména: e-mailová adresa, jméno a příjmení, datum narození;

b)     osobní údaje, které uživatel vyplní při využívání zákaznického účtu, zejména: jméno a příjmení; emailová adresa; adresa bydliště [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země] a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [NIP];

c)      osobní údaje nezbytné k uskutečnění objednávky, zejména: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa bydliště [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země] a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [NIP];

d)     osobní údaje poskytnuté za účelem využívání newsletteru, poskytnuté při použití kontaktního formuláře, vkládání názorů a zaslané prostřednictvím e-mailu; zda jsou poskytovány při podávání stížností, stížností nebo žádostí, zejména: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země], číslo bankovního účtu;

e)     osobní údaje poskytnuté za účelem účasti v soutěžích/propagačních kampaních: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa bydliště [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země];

f)      další údaje, zejména získané na základě činnosti Zákazníka na internetu, včetně údajů získaných prostřednictvím Internetového obchodu nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem, pomocí cookies a obdobných technologií.

§ 5 PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány našimi partnery a subdodavateli, tedy subjekty, jejichž služby využíváme ke zpracování údajů a poskytování služeb vám. Podle našeho nejlepšího vědomí všechny subjekty, kterým pověřujeme zpracováním osobních údajů, garantují použití odpovídajících zákonných opatření na ochranu osobních údajů a zabezpečení.

 

 1. Vaše osobní údaje může Správce předat:

a)     státní orgány nebo jiné subjekty oprávněné ze zákona, za účelem plnění našich povinností;

b)     Na zpracování osobních údajů se mohou v omezené míře podílet partneři Správce, zejména ti, kteří technicky pomáhají s efektivním provozem Internetového obchodu (např. podporují nás při zasílání e-mailů, v případě reklamních aktivit také v marketingových kampaních). ), poskytovatelé hostingu nebo služeb ICT, dopravci nebo zprostředkovatelé provádějící zasílání Objednávek, subjekty vyřizující elektronické platby nebo platby platební kartou v Internetovém obchodě, společnosti, které obsluhují software, podporují Správce v marketingových kampaních, jakož i poskytovatelé právních a poradenských služeb. služby a externí účetnictví;

c)      Kromě toho můžeme sdílet plně anonymizované údaje (údaje, které vás nemohou identifikovat) se subjekty, se kterými spolupracujeme.

 

 1. Správce v rámci marketingových (reklamních) aktivit využívá služeb třetích stran, které využívají cookies, pixely nebo marketingové funkce podobné cookies v Internetovém obchodě. Katalog těchto subjektů je podrobně uveden v § 8 těchto Zásad.

§ 6 ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a/nebo pro splnění zákonných a regulačních požadavků. Po uplynutí této doby Správce Vaše osobní údaje bezpečně vymaže.

 

 1. Údaje uchováváme po dobu uvedená níže:

 

Údaje související s postupem prodeje.

12 let

Údaje pro marketingové účely.

V případě zpracování údajů na základě souhlasu - do jeho odvolání.

V případě zpracování údajů na základě legitimního účelu – do vznesení námitky.

Data přenesena pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu.

Po dobu 3 let zachovat zásadu odpovědnosti.

Údaje obsažené v názorech.

V případě zpracování údajů na základě souhlasu - do jeho odvolání. V případě zpracování údajů na základě legitimního účelu - do vznesení námitky .

Osobní údaje spojené s cookies a podobnými funkcemi.

Dokud tyto soubory nejsou smazány pomocí nastavení webu/prohlížeče/zařízení (ne vždy je však smazání souborů totéž jako smazání Osobních údajů získaných prostřednictvím těchto souborů – pak budou osobní údaje smazány do doby vznesení námitky).

Údaje poskytnuté při reklamačním řízení a dalších postupech souvisejících s nároky Zákazníka.

10 let

Zbývající kategorie údajů (kromě údajů ze souborů cookie, o kterých více v našich Zásadách používání souborů cookie).

 

5 let.

 1. V každém případě budou osobní údaje také uloženy, pokud zákonná ustanovení (např. účetní nebo daňová) zavazují Správce k jejich zpracování; budeme osobní údaje uchovávat déle v případě, že Zákazník bude mít vůči Správci jakékoli nároky, za účelem uplatnění nároků Správce nebo za účelem uplatnění či obrany proti nárokům třetích osob, po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména občanský zákoník.

 

 1. V závislosti na rozsahu osobních údajů a účelech jejich zpracování mohou být uchovávány po různou dobu. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.

§ 7 PRÁVA, PŘÍSTUP A AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, REKLAMACE

 

Podle Čl. 15 GDPR máte právo získat od správce osobních údajů informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

 

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

a)     přístup k osobním údajům;

b)     získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců těchto údajů, o plánované době uchovávání vašich údajů nebo o kritériích pro stanovení této doby, o vašich právech podle GDPR a o právo podat stížnost u dozorového úřadu na zdroj těchto údajů o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a o zárukách používaných v souvislosti s předáváním těchto údajů mimo Evropskou unii;

c)      získat kopii vašich osobních údajů.

 

Kromě toho můžete požádat o opravu osobních údajů (článek 16 GDPR), výmaz osobních údajů (článek 17 GDPR), vznést námitku proti zpracování osobních údajů (článek 21 GDPR) a je-li to technicky proveditelné, požádat o sdílený přenos osobní údaje s jinou organizací (článek 20 GDPR).

 

Z důvodu práva být zapomenut správce vaše údaje aktualizuje nebo vymaže, pokud nemá zákonnou povinnost je uchovávat pro účely podnikání nebo dodržování zákona. V některých případech máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 GDPR). Správce se také můžete obrátit, pokud máte nějaké výhrady ke způsobu shromažďování, uchovávání nebo používání osobních údajů.

 

Správce se snaží všechny žádosti týkající se výše uvedených operací s Vašimi osobními údaji neprodleně zvážit, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti. Vzhledem ke komplikovanosti požadavku má Správce právo posoudit Vaši žádost ve lhůtě delší než 30 dnů, o čemž Uživatele předem informuje.

 

Správce se snaží stížnosti definitivně vyřešit, ale pokud stále nejste spokojeni s odpovědí, můžete podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu údajů vašeho místního úřadu pro ochranu údajů. V Polsku je dozorovým úřadem ve smyslu GDPR prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

§ 8 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÝM ZPŮSOBEM,
ZÁSADY COOKIES

 

 1. Naše webové stránky, stejně jako téměř všechny ostatní webové stránky, používají soubory cookie. Zásady používání souborů cookie se vztahují jak na zákazníky internetového obchodu, tak na návštěvníky internetového obchodu, tedy na uživatele, kteří procházejí obsah obchodu, ale neprovádějí nákupy.

 2. Zásady používání souborů cookie jsou dokument, který je nedílnou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů. Obsah Zásad používání souborů cookie naleznete zde .

 3. Webové stránky také využívají funkce podobné cookies. Na tyto technologie by se proto měla přiměřeně vztahovat i jednotlivá ustanovení Zásad používání souborů cookie.

 4. Vybrané soubory cookie zpracovávají vaše osobní údaje. Zpracování osobních údajů z cookies nebo podobných technologií na našem webu probíhá za účelem zajištění fungování webu, přizpůsobení webu preferencím Návštěvníka a Zákazníka a pro účely analýzy. Zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro reklamní účely bude váš dodatečný souhlas, vyjádřený výběrem a zaškrtnutím políčka během procesu udělování souhlasu s cookies.

 5. Když Návštěvník používá Internetový obchod, používají se soubory cookie k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení – soubory cookie shromažďují různé typy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje. Některé informace v závislosti na jejich obsahu a způsobu použití však mohou být spojeny s konkrétní osobou – přiřazením určitého chování konkrétnímu Návštěvníkovi nebo Zákazníkovi, např. jejich propojením s údaji poskytnutými při registraci Účtu v Internetovém obchodě nebo konkrétní e-mailovou adresu – a být tak považován za osobní údaj.

 6. Ve vztahu k informacím shromážděným pomocí cookies, které mohou být spojeny s konkrétní osobou, platí ustanovení Zásad ochrany osobních údajů Internetového obchodu týkající se osobních údajů, zejména pokud jde o práva subjektu údajů.

 7. Web používá profilování. Díky cookies používaným v Internetovém obchodě se může Správce dozvědět o preferencích Návštěvníka/Zákazníka – např. analýzou, jak často Internetový obchod navštěvuje a zda a jaké produkty nakupuje. Analýza online chování pomáhá lépe porozumět zvykům a očekáváním zákazníků a návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii je možné prezentovat Návštěvníkům reklamy šité na míru jejich potřebám a zájmům a připravit lepší propagaci a překvapení pro dospělé Návštěvníky, kteří s tím souhlasili.

§ 9 ZMĚNY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tyto podmínky Zásad ochrany osobních údajů 2.0. Platnost od den 01.02.2024 r.

 2. Správce prohlašuje, že má právo provádět změny tohoto dokumentu z důležitých důvodů, včetně:

a)     změny platných předpisů, zejména v oblasti GDPR, upravující práva spotřebitelů, ovlivňující práva a povinnosti Správce nebo práva a povinnosti subjektu údajů;

b)     vývoj elektronických funkcionalit nebo služeb způsobený pokrokem internetových technologií, včetně implementace nových IT, technologických nebo technických řešení na Web, ovlivňující rozsah těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

 1. Správce se zavazuje informovat Uživatele o jakýchkoli změnách předem a umožnit jim přečíst si obsah upraveného dokumentu, např. umístěním jednotného textu Zásad ochrany osobních údajů na hlavní stránku Webu.

 

 1. V případě uživatelů využívajících funkci newsletteru, pokud Správce provede jakékoli zásadní změny obsahu Zásad ochrany osobních údajů, bude o nich uživatele informovat prostřednictvím e-mailu. V případě jakýchkoliv námitek proti změně Zásad má Uživatel právo ukončit používání newsletteru zasláním žádosti o odhlášení z newsletteru nebo žádostí o vymazání svých osobních údajů.